December 14-18, 2009
Application

 1. Agafonov S.
 2. Asfandiyarov N.L.
 3. Akhmet'ev P.M.
 4. Akhtyamov N.T.
 5. Belov H.A.
 6. Borisov A.B.
 7. Buzina E.
 8. Vorob'ev A.S.
 9. Vorob'eva N.V.
 10. Gaisin A.M.
 11. Garifullin R.N.
 12. Ekomasov E.G.
 13. Zdanov E.R.
 14. Zhukova N.I.
 15. Ibragimova S.L.
 16. Il'yasov Ya.Sh.
 17. Kadymov V.A.
 18. Kalyakin L.A.
 19. Kartak V.V.
 20. Kim V.E.
 21. Kinzyabulatov I.G.
 22. Kiselev O.M.
 23. Kordykov Yu.A.
 24. Kordyukova S.A.
 25. Korepanov I.G.
 26. Lopez Alvares J.
 27. Maleko E.M.
 28. Maslov E.M.
 29. Murtazina R.D.
 30. Musin I.Kh.
 31. Novokshenov V.Yu.
 32. Nuyatov A.
 33. Pavlenko. V.A.
 34. Protogenov A.P.
 35. Rumyantseva A.A.
 36. Startsev S.Ya.
 37. Tarasova Yu.V.
 38. Timofeev A.Yu.
 39. Fedotova P.V.
 40. Filippov V.N.
 41. Khabibullin B.N.
 42. Kharisov A.T.
 43. Chubarov G.V.
 44. Shamsutdinov M.A.
 45. Yumagulov M.G.
 46. Yusupova N.N.
 47. Yakovlev A.A.
      Russian page      
      Welcome      
      Organizers      
      Registration      
      Participants
      Program      
      Local Info      
      Poster      
      Photos&Videos      
Address:
112, Chernyshevsky str.,
Ufa, Russia, 450077
Institute of Mathematics

Phones:
+7(347)272-59-36,
+7(347)273-33-42,
fax:+7(347)272-59-36

E-mail:
Send a message
Institute of Mathematics, 2009